RKW Śląsk
logo

Wieści ze Śląska

Będzin
2016-05-22 22:04

Sądy w RP są trzecią władzą, niezależną od dwóch pozostałych. Zgodnie z art. 178 u. 3 Konstytucji sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Tymczasem w Będzinie na gmachu Sądu Rejonowego widnieje tablica...

Mapa powiatu

Prawa autorskie:
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”