RKW Śląsk
logo

RKW w terenie

2016-03-19 02:15

Dnia 6 września 2015 roku otwarto Oddział Powiatowy w Żywcu Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy. W drodze głosowania tajnego przewodniczącym Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia został wybrany pan Rafał Dudziak a członkami zarządu zostali wybrani: Henryk Wieczorek oraz Jolanta Omiatacz.

Władze Oddziału

RKW Żywiec

Siedziba Oddziału - Milówka

Obszar działania - Żywiec i powiat żywiecki

Zarząd

przewodniczący Rafał Dudziak,

z-ca przewodniczącego Jolanta Omiatacz,

skarbnik Henryk Wieczorek.

Mapa powiatu

Prawa autorskie:
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”