RKW Śląsk
logo

Wieści ze Śląska

Żywiec
2016-12-11 20:17

Znana z radykalnego feminizmu Fundacja Pozytywnych Zmian była współorganizatorem II Konferencji Kobiet na Żywiecczyźnie, która odbyła się w dniu 26 listopada w sali audiowizualnej muzeum w Żywcu. Biorące udział w kontrowersyjnych akcjach lewicowe aktywistki oraz prelegenci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu przeprowadzili pierwszą część...

Żywiec
2016-03-20 20:26

Sekretarz miasta Żywca Tomasz Buś, działając z upoważnienia burmistrza Antoniego Szlagora (zarejestrowany w dokumentach SB jako TW „Paweł Góral”), złożył 25 maja zawiadomienie do prokuratury o rozpowszechnianiu przez Rafała Dudziaka „nieprawdziwych informacji o rzekomej ingerencji pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu w pracę komisji wyborczych,...

RKW w terenie

2016-09-25 18:50

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Komórka organizacyjna   1. Szlagor Antoni Burmistrz Miasta 2. Bieszczad Małgorzata Zastępca Burmistrza Miasta 3. Czul Marek Zastępca Burmistrza Miasta 4. Gardaś Bogusława Skarbnik Miasta 5. Buś Tomasz Sekretarz Miasta   Biuro Rady Miejskiej   6. Biernat...

2016-03-19 02:15

Dnia 6 września 2015 roku otwarto Oddział Powiatowy w Żywcu Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy. W drodze głosowania tajnego przewodniczącym Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia został wybrany pan Rafał Dudziak a członkami zarządu zostali wybrani: Henryk Wieczorek oraz Jolanta Omiatacz.

Władze Oddziału

RKW Żywiec

Siedziba Oddziału - Milówka

Obszar działania - Żywiec i powiat żywiecki

Zarząd

przewodniczący Rafał Dudziak,

z-ca przewodniczącego Jolanta Omiatacz,

skarbnik Henryk Wieczorek.

Zarząd powiatu

Prezydent

Mapa powiatu

Prawa autorskie:
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”