RKW Śląsk
logo

Wieści ze Śląska

2017-03-13 19:59

Przemysł wydobywczy  był i jest w  Polsce znaczącym komponentem w wytwarzanym PKB. Przypomnijmy  przedsiębiorców śląskich Karola Godula,  Aleksandra Pszczyńskiego-Hochberga z powodzeniem budujących przemysł śląski. Truizmem jest stwierdzenie, że zasoby naturalne są wartością, którą należy gospodarzyć wyjątkowo rozważnie,...

Żywiec
2016-12-11 20:17

Znana z radykalnego feminizmu Fundacja Pozytywnych Zmian była współorganizatorem II Konferencji Kobiet na Żywiecczyźnie, która odbyła się w dniu 26 listopada w sali audiowizualnej muzeum w Żywcu. Biorące udział w kontrowersyjnych akcjach lewicowe aktywistki oraz prelegenci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu przeprowadzili pierwszą część...

Będzin
2016-05-22 22:04

Sądy w RP są trzecią władzą, niezależną od dwóch pozostałych. Zgodnie z art. 178 u. 3 Konstytucji sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Tymczasem w Będzinie na gmachu Sądu Rejonowego widnieje tablica...

Katowice
2016-03-22 08:52

Obywatelski projekt ustawy o wpisaniu na listę mniejszości etnicznych dodatkowej, śląskiej, po raz pierwszy był prezentowany na początku października 2014 roku. Zapamiętano go zwłaszcza dlatego, że ówczesny reprezentant wnioskodawców, doktor habilitowany Zbigniew Kadłubek z Uniwersytetu Śląskiego, zamiast przedstawić główne argumenty Uzasadnienia...

Żywiec
2016-03-20 20:26

Sekretarz miasta Żywca Tomasz Buś, działając z upoważnienia burmistrza Antoniego Szlagora (zarejestrowany w dokumentach SB jako TW „Paweł Góral”), złożył 25 maja zawiadomienie do prokuratury o rozpowszechnianiu przez Rafała Dudziaka „nieprawdziwych informacji o rzekomej ingerencji pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu w pracę komisji wyborczych,...